Produkty - Elektrozawory i zawory - Zawory pneumatyczne
Pokaż menu

Zawory sterowane pneumatycznie 3/2

Zawory sterowane pneumatycznie 5/2

Zawory sterowane pneumatycznie 5/3

Grupa zaworów sterowanych elektromagnetycznie, pneumatycznie i mechanicznie o funkcjach 2/2, 3/2 stosowana do odcinania i otwierania dróg przepływu czynnika roboczego. Czynnikiem roboczym może być sprężone powietrze, gazy techniczne, para wodna, olej hydrauliczny lub woda. Rozróżniana jest także funkcja dodatkowa: zawór normalnie zamknięty (NZ lub ang. NC) oraz normalnie otwarty (NO), co oznacza w jakim położeniu znajduje się zawór bez sygnału sterującego.