Uzdatnianie powietrza
Pokaż menu

Automatyczne spusty kondensatu

Filtroreduktory (6)

Filtry spręzonego powietrza

Katalizatory

Naolejacz

Reduktory ciśnienia (1)

Separatory cyklonowe

Zespół przygotowania powietrza (6)

Sprężone powietrze jest obecnie wykorzystywane w przemyśle do napędzania wielu urządzeń pneumatycznych, musi ono jednak spełniać wysokie wymagania jakościowe, aby zapewnić bezawaryjną pracę sprzętu. Zasilane powietrzem urządzenia z reguły źle reagują na zbyt wysoką temperaturę sprężonego powietrza, jego wilgotność czy też zanieczyszczenie. Uzdatnianie sprężonego powietrza w układzie pneumatycznym jest konieczne, aby osiągnąć parametry jakościowe zależne od specyfiki branży i wymagań producenta urządzeń końcowych. Dostosowywanie się do tych wymagań pozwala zachować wysoką jakość i wydajność urządzeń na długo.