Zbiorniki ciśnieniowe
Pokaż menu

Osprzęt do zbiorników

Zbiorniki pionowe

Zbiorniki poziome

Wytrzymały kształt rurowy charakteryzuje zbiorniki ciśnieniowe. Budowane są w stylu owalnym z przyspawanymi do nich dennicami, które równomiernie rozkładają ciśnienie gazów na ściany zbiornika.

Wykorzystywane są jako akumulatory do przechowywania powietrza oraz kompensatory ciśnień. Stawiane są bezpośrednio za sprężarką.

Mają zastosowanie w instalacjach sprężonego powietrza i spełniają wiele użytecznych funkcji:
zmniejszają pulsację ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza
ochładzają powietrze do temperatury otoczenia
akumulują wymaganą ilość sprężonego powietrza
dzielą kondensat

Zbiorniki sprężonego powietrza wykonywane są ze stali kwasoodpornej lub stali węglowej.

Zbiorniki ciśnieniowe w naszej ofercie są zgodne z normami jakościowymi i bezpieczeństwa narzuconymi przez przepisy Unii Europejskiej.